تلفن : 66728835-021
همراه : 09369556776 ---- 09123980064

پروژه های الکترونیکی

پروژه های الکترونیکی

طراحی و ساخت انواع پروژه های الکترونیکی

ساخت مدارهای الکترونیکی سفارشی

طراحی و ساخت مدارات کنترل و اتوماسیون