تلفن : 66728835-021
همراه : 09369556776 ---- 09123980064
در حال حاضر فروش حضوری امکان پذیر نمی باشد.

پروژه های الکترونیکی

پروژه های الکترونیکی

طراحی و ساخت انواع پروژه های الکترونیکی

ساخت مدارهای الکترونیکی سفارشی

طراحی و ساخت مدارات کنترل و اتوماسیون

    پروژه فاصله سنج پروژه کنترل دما و رطوبت