حراجی ها

 

شنی تانک فلزی

قیمت اصلی ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۴۱,۰۰۰ تومان است.

ماژول یون ساز منفی HYF-220VAC

قیمت اصلی ۶۴۴,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳۹,۰۰۰ تومان است.

گیرنده 10کاناله فلای اسکای FLYSKY FS-IA10

قیمت اصلی ۹۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۱۲,۰۰۰ تومان است.

ماژول رله تایمر HCW-M421

قیمت اصلی ۱۵۸,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳,۰۰۰ تومان است.

پروگرامر و دیباگر ST-LINK V2/ JTAG

قیمت اصلی ۳۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۵,۰۰۰ تومان است.

ماژول تغذیه با خروجی مثبت و منفی 12 ولت

قیمت اصلی ۵۵,۹۴۴ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰,۰۰۰ تومان است.

جوی استیک پتانسیومتری سه محوره JH-D202X-R4/ 10K

قیمت اصلی ۶۴۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴۰,۰۰۰ تومان است.

ماژول دما MAX6675

قیمت اصلی ۲۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۸,۰۰۰ تومان است.

سنسور ضربان قلب Heart Pulse Sensor

قیمت اصلی ۱۱۳,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰,۰۰۰ تومان است.

جوی استیک پتانسیومتری سه محوره JH-D400X-R4/ 10K

قیمت اصلی ۷۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲۷,۰۰۰ تومان است.

هویه قلع کش برقی ADT-03

قیمت اصلی ۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان است.

ماژول اندازه گیری جریان GY-219

قیمت اصلی ۹۹,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۱,۰۰۰ تومان است.

گالری محصولات