در حال نمایش 12 نتیجه

شیلد cnc آردوینو Arduino CNC shield V3

۱۴۹,۰۰۰ تومان
شیلد cnc آردوینو Arduino CNC shield V3

شیلد cnc آردوینو Arduino CNC shield V4

۱۶۵,۰۰۰ تومان
شیلد cnc آردوینو Arduino CNC shield V4

شیلد LCD آردوینو 1206

۱۷۹,۰۰۰ تومان
شیلد LCD آردوینو 1206

شیلد چند منظوره آردوینو XD-203

۲۱۴,۰۰۰ تومان
شیلد چند منظوره آردوینو XD-203

شیلد درایور موتور آردوینو L293D

۱۰۴,۰۰۰ تومان
شیلد درایور موتور آردوینو L293D

شیلد دیتالاگر آردوینو

۱۲۲,۰۰۰ تومان
شیلد دیتالاگر آردوینو

شیلد سنسور آردوینو V5

۷۸,۰۰۰ تومان
شیلد سنسور آردوینو V5

شیلد سنسور آردوینو مگا

۱۶۱,۰۰۰ تومان
شیلد سنسور آردوینو مگا

شیلد شبکه آردوینو W5100

۵۱۲,۰۰۰ تومان
شیلد شبکه آردوینو W5100

شیلد میکرو SD آردوینو YS-41

۳۹,۰۰۰ تومان
شیلد میکرو SD آردوینو YS-41

شیلد نانو آردوینو پروتایپ 3

۱۰۱,۰۰۰ تومان
شیلد نانو آردوینو پروتایپ 3

ماژول ساعت آردوینو DS1307 TINY RTC I2C

۸۶,۰۰۰ تومان
ماژول ساعت آردوینو DS1307 TINY RTC I2C