در حال نمایش 5 نتیجه

سنسور پیزو مقاومتی فشار FSR/RFP-602/1kg

۱۸۰,۰۰۰ تومان
سنسور پیزو مقاومتی فشار FSR/RFP-602/1kg

سنسور پیزو مقاومتی فشار FSR/RFP-602/2kg

۳۶۳,۰۰۰ تومان
سنسور پیزو مقاومتی فشار FSR/RFP-602/2kg

سنسور پیزو مقاومتی فشار FSR/RFP-602/5kg

۲۲۲,۰۰۰ تومان
سنسور پیزو مقاومتی فشار FSR/RFP-602/5kg

سنسور سنجش مقاومت نیرو FSR402

۴۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور سنجش مقاومت نیرو FSR402

سنسور سنجش نیرو و لرزش LDT0-028K

۳۶۳,۰۰۰ تومان
سنسور سنجش نیرو و لرزش LDT0-028K