نمایش یک نتیجه

ماژول تشخیص فاصله آلتراسونیک HY-SRF05

۶۰,۰۰۰ تومان
ماژول تشخیص فاصله آلتراسونیک HY-SRF05

Specifications

  • Trigger Pin Format: 10 uS digital pulse
  • Sound Frequency: 40 kHz
  • Echo Pin Output: 0-Vcc
  • Echo Pin Format: output is DIGITAL and directly proportional with range.
  • Measurement Range: 2cm to ~4.5m
  • Measurement Resolution: 0.3cm
  • Measurement Angle: up to 15 deg