نمایش یک نتیجه

کنتور برق AC دیجیتال PZEM-061

۸۳۱,۰۰۰ تومان
کنتور برق AC دیجیتال PZEM-061
آمپرمتر ، ولتمتر ، توان مصرف

display format

  • Power: test range: 0~22kW
  • Within 1kW, the display format is 0.0~999.9W
  • Within 1kW~10kW, the display format is 1000~9999W
  • 10kW and above, the display format is 0.1~22.0kW
  • Energy: test range: 0~9999kWh
  • Within 10KWh, the display format is 0~9999Wh
  • 10kWh and above, the display format is 10~9999kWh
  • Voltage: test range: 80~260V